മാതൃഭൂമിയില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌

പുറമേക്ക് എത്ര തന്നെ മറച്ചുപിടിച്ചാലും അസംതൃപ്തരായ തൊഴിലാളികള്‍ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനും ഭൂഷണമല്ല. മുതലാളിയോടുള്ള ഭീതി നിമിത്തം തങ്ങളുടെ അസംതൃപ്തി തുറന്നു പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ തൊഴിലാളികള്‍ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നു മാത്രം. തൊഴിലാളി യൂണിയന്‍ നേതാവ് ചമയുന്നവര്‍ വിദേശയാത്രകളും മുതലാളി എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന മറ്റ് അപ്പക്കഷ്ണങ്ങളും വാങ്ങി തൃപ്തിയടയുമ്പോള്‍ അസംതൃപ്തി ഇരട്ടിക്കുന്നു. ഈ അസംതൃപ്തി പുറത്തേക്കുവരുന്നത് സ്വകാര്യസംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയാണ്. മാതൃഭൂമിയില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നപ്പോള്‍ മൗനമവലംബിച്ചിരുന്ന പ്രമുഖര്‍ പോലും അവിടെനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ‘അടിയന്തരാവസ്ഥ’യെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല.
….read more

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s