മൊയ്തീന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങള്‍

നൂറു കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ അത്യദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഒരു സിനിമ. അതിനു വേണ്ടി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഓരോ സീനിനും ആ വിയര്‍പ്പിന്റെ മണമുണ്ട്. അതിനാല്‍ത്തന്നെ ആ സീനുകള്‍ പ്രേക്ഷകസമക്ഷം എത്താതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ഈ സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ -വിശിഷ്യാ വിമല്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങള്‍ പോലുള്ള സങ്കേതങ്ങള്‍ ഉള്ള ഇക്കാലത്ത് അതിനു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അതിനാല്‍ തിയേറ്ററില്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ കാണാതെ പോയ സീനുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവരികയാണ്. ആസ്വദിക്കാം.. വിലയിരുത്താം… സിനിമയിലെ സീനുകളുമായി ചേര്‍ത്തു നോക്കാം. ആസ്വാദനം പൂര്‍ണ്ണമാകട്ടെ.
….read more

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s