രാഷ്ട്രീയാതിപ്രസരം

അധികമായാല്‍ അമൃതും വിഷം. രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കാര്‍ന്നുതിന്നുന്ന വിഷമായി രാഷ്ട്രീയം മാറുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കാന്‍ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരനുഭവം ഉണ്ടായതാണ് ഈ കുറിപ്പിന് പ്രകോപനം.
….read more

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s