പ്രതിപക്ഷം

ഇന്ധനവില ഇങ്ങനെ ഉയര്‍ന്നു തന്നെ നില്‍ക്കുന്നതിനു കാരണമെന്ത്? അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ എണ്ണവില ഉയര്‍ന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ വില കൂട്ടാന്‍ കാരണമായി യു.പി.എ. സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ വില യു.പി.എ. കാലത്തുള്ളതിന്റെ മൂന്നിലൊന്നില്‍ താഴെയായി കുറഞ്ഞില്ലേ? എന്നിട്ടുമെന്തേ ഇവിടെ വിലയില്‍ കുറവുണ്ടാവുന്നില്ല? ഭരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായ്മ തന്നെ കാരണം. പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നപ്പോള്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഭരണത്തില്‍ ബി.ജെ.പി. പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല.
….read more

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s