തട്ടുകട ശെയ്തി

? അല്ല സേട്ടാ.. ഒരു കാര്യം ചോയിച്ചോട്ടെ?

= ന്താടാ?

? ഈ പിണ്‍റായി വിജയന്‍ന്നു പറേണാള് യു.ഡി.എഫ്. നേതാവാ?
….read more

Advertisements

One thought on “തട്ടുകട ശെയ്തി

  1. Best wishes for your effort to extract facts and present it to public with a view to educate them. I offer my possible help to fulfill your commitment.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s