‘വൃദ്ധന്‍’ വിശ്രമിക്കട്ടെ!

വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദന് വാര്‍ദ്ധക്യം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി അദ്ദേഹത്തെ വിശ്രമിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണം. പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ പാര്‍ട്ടിയാണ്. അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാന്‍ അച്യുതാനന്ദനാവില്ല. പക്ഷേ, മറ്റുള്ളവര്‍ അത് അംഗീകരിക്കണമെന്നു നിര്‍ബന്ധിക്കാനാവുമോ? ഇല്ല തന്നെ.
….read more

 

Advertisements

2 thoughts on “‘വൃദ്ധന്‍’ വിശ്രമിക്കട്ടെ!

  1. There is a conscious effort in Indian politics to make elections presidential. I read that it started with Modi – IPAC and Prashanth Kishor who managed Modi’s election adopted western campaign management methods. They are repeating it since then and others are also catching on. To the extent that there was news that Akhilesh Yadav and group is going to visit US to learn election campaigning – since Congress has contracted same IPAC to manage its election in UP.

    Wrote all this to say that it is not incidental, but a conscious strategy adopted by LDF in Kerala. Most people knew what will happen to VS, but LDF didn’t deny it hence leaving a 1% chance that it might happen. There was even an Ad at end of campaign where VS said he is giving his word to people of Kerala that there will be a corruption less govt.

    Now, VS is experienced enough to know what will happen, right? Pinarayi didn’t resign as Party Secretary and prepare for this for nothing. So even VS was part of the drama, part of fooling all of us if he gave us the indication that there is a chance that he could be CM. Hence his silent acceptance of the decision. It is like retiring at the top of the game – he deserves it and I would like to think it was a collective decision. Only injustice is to us since all of them played us.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s