അനിവാര്യം ഈ മാറ്റം

കഴിഞ്ഞ 5 വര്‍ഷവും കേരളാ പോലീസിലെ ഏറ്റവും ശക്തന്‍ ടി.പി.സെന്‍കുമാര്‍ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ഈ അധികാരം ആസ്വദിക്കാന്‍ എന്തായിരുന്നു സെന്‍കുമാറിനുണ്ടായിരുന്ന അധികയോഗ്യത? ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ വിശ്വസ്തന്‍ എന്നതു തന്നെ.
….read more

 

Advertisements

One Comment Add yours

  1. വിരാജ് ചുനകര says:

    ശ്യാമേട്ട…. പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ഇടപെടലുകളേയും പ്രസ്താവനകളേയും കുറിച്ചുള്ള സംശയം….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.