സൂചകം

vsachuthanandanmla@gmail.com

വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദന്റെ പുതിയ ഇ-മെയില്‍ വിലാസം.
അല്പം മുമ്പ് ഈ വിലാസത്തില്‍ നിന്നു സന്ദേശം വന്നു.
പാലക്കാട്ടെ ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ.പി.ജയരാജന് കൊടുത്ത കത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് സന്ദേശത്തില്‍.
ഇന്നു മുതല്‍ വി.എസ്സിന്റെ സന്ദേശങ്ങള്‍ ഈ മെയിലില്‍ നിന്നാണ് വരികയെന്ന അറിയിപ്പുമുണ്ട്.
….read more

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s