‘മദ്യപാനം’ കുടിക്കുന്നവര്‍

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ മദ്യപിച്ച് കരള്‍ വാട്ടുന്നതിനെതിരെ എല്ലാവര്‍ക്കും എന്തോരം ഉത്കണ്ഠയാണ്.
നാട്ടിലുള്ളവന്മാര്‍ മുഴുവന്‍ കള്ളു കുടിച്ച് ചത്താലും കുഴപ്പമില്ല, മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കരുത്.
ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ സ്വത്ത് -നന്ദിയുണ്ട് ചേട്ടന്മാരെ നന്ദിയുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബ് അംഗമായാല്‍ മതി ഉടനെ സ്‌നേഹം കൊണ്ട് വീര്‍പ്പുമുട്ടിക്കും.

കള്ളു കുടിച്ച് മരിച്ച എത്ര മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളത്?
പേരുകളൊന്നു പറഞ്ഞുതരാമോ?
അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്.
ഏതു കാര്യവും പറയാന്‍ ഒരു ന്യായം വേണമല്ലോ.
….read more

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s