നന്മയുടെ രക്തസാക്ഷി

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എമിറേറ്റ്‌സ് ഇ.കെ.521 വിമാനത്തില്‍ ദുബായിലെത്തി സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറങ്ങിയവര്‍ ഓര്‍ക്കുക, നിങ്ങള്‍ അങ്ങേയറ്റം ഭാഗ്യവാന്മാരും ഭാഗ്യവതികളുമാണ്. ജാസിം എന്ന യുവാവിന്റെ ത്യാഗമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവന്‍. ജീവിതത്തില്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവം ചെയ്യാതിരിക്കാന്‍ ആ ചിന്ത നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും.
….read more

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s