അവിടെ കാലഹന്ദി, ഇവിടെ എടമലക്കുടി

കേരളത്തില്‍ നിന്ന് ഒഡിഷയിലേക്ക് വലിയ ദൂരമില്ല. അവിടെ കാലഹന്ദിയെങ്കില്‍ ഇവിടെ എടമലക്കുടിയുണ്ട്. ഇവിടത്തെ സ്ഥിതി അല്പം കൂടി പരിതാപകരമാണെന്നു പറയേണ്ടി വരും. സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും നമ്മള്‍ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് -പാര്‍ശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട ജനത. എടമലക്കുടിയിലെ ആദിവാസികള്‍ ഈ ഗണത്തില്‍പ്പെടുന്നു. ഒഡിഷയിലെ ദനാ മാഝിയും ഇക്കൂട്ടത്തില്‍പ്പെട്ടയാള്‍ തന്നെ. മലയാളി എന്ന പേരില്‍ വലിയ മേനി നടിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് വകുപ്പില്ല സര്‍…
….read more

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s