മതവൈരം മാത്രമല്ല, ഭൂമിതട്ടിപ്പുമുണ്ട്!!!

മതത്തിന്റെ പേരില്‍ വൈരം പ്രോത്സാഹിക്കുന്ന പാഠ്യപദ്ധതി പിന്തുടര്‍ന്നതിന് കേസ് വന്ന കൊച്ചിയിലെ പീസ് ഇന്റര്‍ാനഷണല്‍ സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതു തന്നെ ചട്ടവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് എന്ന കാര്യം എത്രപേര്‍ക്കറിയാം? ഈ സ്‌കൂള്‍ നില്‍ക്കുന്നത് നെല്‍വയലിലാണ്. ബി.ടി.ആര്‍. പ്രകാരവും തണ്ടപ്പേര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരവും നെല്‍വയല്‍ -നീര്‍ത്തട നിയമമനുസരിച്ചുള്ള ഡാറ്റാ ബാങ്ക് പ്രകാരവും നെല്‍വയലാണ് ഈ ഭൂമി.
….read more

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s