കള്ളന് കഞ്ഞി വെയ്ക്കുന്നവന്‍

പുതുശ്ശേരി കള്ളന് കഞ്ഞി വെയ്ക്കുകയാണ് എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ തെറ്റല്ല. അപ്പോള്‍ കള്ളനാര്? സംശയമെന്ത് കെ.എം.മാണി തന്നെ. ബാര്‍ കോഴ കേസിന്റെ അന്വേഷണം അതിവേഗത്തില്‍ മുന്നോട്ടു നിങ്ങുകയാണ്. ആസനത്തില്‍ പിടിച്ച തീ കാരണം കെ.ബാബുവിന് ഇപ്പോള്‍ ഇരിക്കാനോ നില്‍ക്കാനോ കിടക്കാനോ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിട്ടുണ്ട്. കെ.എം.മാണിക്കും താമസിയാതെ ആ അവസ്ഥ വരുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോള്‍പ്പിന്നെ രക്ഷപ്പെടാന്‍ എന്താണൊരു മാര്‍ഗ്ഗം? അന്വേഷണത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാതാക്കുക. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാതാക്കുക. എങ്ങനുണ്ട് ബുദ്ധി. പക്ഷേ, ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധി അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടലിനും അപ്പുറത്താണെന്ന് പാവങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞില്ല.
….read more

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s