ആറന്മുള നല്‍കുന്ന ആഹ്ലാദം

ആറന്മുള പാടത്ത് 16 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം വിത്തിട്ട വിവരം കേട്ടപ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ വല്ലാത്തൊരാഹ്ലാദം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു വിത്തെറിയല്‍. എല്ലാ നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും കാറ്റില്‍പ്പറത്തി, എല്ലാം നിരത്തി വിമാനത്താവളം സ്ഥാപിക്കാനിറങ്ങിയ തട്ടിപ്പു കമ്പനിക്കു ലഭിച്ച തിരിച്ചടി. എന്റെ ആഹ്ലാദത്തിന് ഒരു വലിയ കാരണമുണ്ട്. വിമാനത്താവള വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തില്‍ ചെറിയ പങ്ക് ഈയുള്ളവനും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്റെ പോരാട്ടം വാര്‍ത്തകളുപയോഗിച്ചാണ്. കെ.ജി.എസ്സിന്റെ തട്ടിപ്പുകളും അവര്‍ക്കു വേണ്ടി സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ച വഴിവിട്ട നടപടികളും പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചവരില്‍ ഞാനും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഒരു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനു ലഭിക്കുന്ന സംതൃപ്തി ഇത്തരം തിരിഞ്ഞുനോട്ടങ്ങളാണ്.
….read more

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s