എഴുതിത്തള്ളുന്ന കടങ്ങള്‍

എഴുതിത്തള്ളല്‍ എന്നാല്‍ തീര്‍പ്പാക്കല്‍ അല്ല. വിജയ് മല്ല്യയുടെ 1,200 കോടിയോളം രൂപയാണ് ഇപ്പോള്‍ കണക്കുപുസ്തകത്തില്‍ മാറ്റിയെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ വായ്പ ഒഴിവാകുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിലും മല്ല്യ ആണ് കക്ഷി എന്നതിനാല്‍ ചില സംശയങ്ങള്‍ ഉയരുക സ്വാഭാവികം. സ്വാധീനമുള്ളവര്‍ക്ക് തുടര്‍നടപടികള്‍ മരവിപ്പിക്കാനാവും എന്നതും സത്യമാണ്. മല്ല്യയ്ക്ക് ഈ വായ്പ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നറിയുന്ന ആളാണെങ്കില്‍ ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി എഴുതിത്തള്ളല്‍ അല്ല തീര്‍പ്പാക്കല്‍ തന്നെയാണെന്ന് സംശയിച്ചുപോകുക സ്വാഭാവികം. ഏതു വലയും പൊട്ടിക്കാനുള്ള ശേഷി കൈമുതലാക്കിയ മീനാണ് മല്ല്യ. മല്ല്യ മാത്രമല്ല, വേറെയും ധാരാളം പേരുണ്ട്. നമ്മള്‍ അതുപോലെയാവാന്‍ ശ്രമിക്കണ്ട, കഴിയില്ല തന്നെ.
….read more

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s