സമരത്തിന്റെ വിജയവും പരാജയവും

ഒരു നിയമവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാവുമ്പോള്‍ അതെല്ലാം നിയമപരമായി തന്നെ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതല്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോള്‍ എന്റെ വാദം ഇതാണ് -എസ്.എഫ്.ഐ. നേടിയതില്‍ നിന്ന് ഒരിഞ്ചു പോലും മുന്നോട്ടു നീങ്ങാന്‍ മറ്റു സംഘടനകള്‍ക്കോ ‘പൊമ്പിളൈ ഒരുമ’യ്‌ക്കോ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതാണ് സത്യം. എസ്.എഫ്.ഐയുടെ കരാര്‍ വിജയമാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ലെന്നു നേരത്തേ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, പുതിയ കരാറിന് അതിന്റെയത്ര പോലും നിലനില്പില്ല. പുതിയ കരാര്‍ ഒപ്പിട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ തങ്ങളുമായി മാനേജ്‌മെന്റ് ഒപ്പിട്ട കരാറിന് പ്രസക്തിയില്ലെന്ന് എസ്.എഫ്.ഐ. പറഞ്ഞുവെന്നു വെയ്ക്കുക -ഈ സമരം ദയനീയ പരാജയമായിരിക്കും.
….read more

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s