ഉപദേശിച്ചാലൊന്നും പൊലീസ് നന്നാവില്ല

മുഖ്യമന്ത്രിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശിയോ ഡി.ജി.പിയോ വിചാരിച്ചാല്‍ കേരളത്തിലെ പൊലീസുകാരെ നന്നാക്കാനാവില്ല. തെറ്റു കണ്ടാല്‍ കര്‍ശന നടപടി തന്നെ സ്വീകരിക്കണം. തത്ത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത തീരുമാനത്തിലൂടെ ഒരു സാധാരണ പൗരന്റെ സ്വത്തു നശിപ്പിച്ച് കനത്ത സാമ്പത്തികനഷ്ടം വരുത്തിയ തിരുവനന്തപുരം ഡി.സി.പിക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ നടപടിയുണ്ടാവണം. തിരുവനന്തപുരം എന്ന തലസ്ഥാന നഗരത്തിന്റെ ക്രമസമാധാനപാലന ചുമതല നിര്‍വ്വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ അധികാരം കൊണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് അരുള്‍ കൃഷ്ണ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്‍. വിവേകമില്ലാത്ത നിലപാടുകളും നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു നീങ്ങുകയാണെങ്കില്‍ തീര്‍ത്തുപറയാം, ഇദ്ദേഹത്തെ പൊലീസ് പണിക്കു കൊള്ളില്ല. വല്ല തൊണ്ടുതല്ലല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്റെയും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറാക്കാന്‍ കൊള്ളാം.
….read more

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.