ക്രൂരം ഈ തമാശ

പല വിധത്തിലുള്ള തമാശകള്‍ വാട്ട്‌സാപ്പിലൂടെ വരാറുണ്ട്. ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പ്പാപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന അല്പം ക്രൂരമായ ഒരു തമാശ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചു. ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ നിര്‍ദോഷമെന്ന പ്രതീതിയുണ്ടാക്കുമെങ്കിലും അത്രയ്ക്കങ്ങോട്ട് നിര്‍ദോഷമല്ലാത്ത ഒരു തമാശ. വളരെ ബഹുമാന്യമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നവര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഈ തമാശ ഫോര്‍വേര്‍ഡ് ചെയ്തു തന്നതു കണ്ടപ്പോള്‍ ഞെട്ടി. കാരണം ഇത് വെറും തമാശയല്ല, വസ്തുതകള്‍ നിരത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ വസ്തുതകള്‍ ശരിയാണോ എന്ന് ഫോര്‍വേര്‍ഡ് ചെയ്ത ആരും പരിശോധിച്ചില്ല.
….read more

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.