മാതൃക എന്ന മാതൃക

36 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാതൃക എന്ന സൗജന്യ വിദ്യാലയം നിലവില്‍ വന്നിട്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് മുട്ടത്തറയിലെയും പരിസരങ്ങളിലെയും പാവപ്പെട്ട കുട്ടികള്‍ക്ക് പഠനപിന്തുണയ്ക്കായി ഇക്കാലമത്രയും മറ്റൊരിടത്തും പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ട്യൂഷന്‍ എന്നത് ചെലവേറിയ സംവിധാനമാകുമ്പോള്‍ സൗജന്യമായി അതു ലഭിക്കുക എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല.

എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷാഫലം വരുമ്പോള്‍ 100 ശതമാനം വിജയത്തിന്റെ മേനി അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷേ ദാരിദ്ര്യത്തില്‍ പെട്ടുഴലുന്ന, പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികളെ കൈപിടിച്ചുയര്‍ത്തി 100 ശതമാനം വിജയം കൈവരിക്കുക എന്നു പറയുന്നത് വലിയ നേട്ടം തന്നെയാണ്. തീര്‍ച്ചയായും അത് ആഘോഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം.
….read more

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.